Znak postępowania ZZP-109/21
Data zamieszczenia 19.07.2021

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w województwie łódzkim; części 1-7; znak post. ZZP-109/21

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Janiszewska,Paulina Wrzosek, Marcin Górski, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.07.2021 r. pod numerem: 2021/S 137-365031

 

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content