Znak postępowania ZZP-107/20
Data zamieszczenia 29.06.2020

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r. w województwie świętokrzyskim, części: 1÷5. Znak postępowania: ZZP-107/20

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 123-301815

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15501/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content