Znak postępowania ZZP-105/20
Data zamieszczenia 30.06.2020

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2020 r. w województwie pomorskim, części: 1÷6. Znak postępowania: ZZP-105/20

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 124-303937

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15534/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content