Znak postępowania ZZP-120/19
Data zamieszczenia 13.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie śląskim; postępowanie znak: ZZP-120/19 (części 1÷14)

Osoba prowadząca postępowanie: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:13.06.2019 r. pod numerem:2019/S 112-275167

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content