Znak postępowania ZZP-109/19
Data zamieszczenia 12.06.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie dolnośląskim; postępowanie znak: ZZP-109/19 (części 1÷8)

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/06/2019 r. pod numerem: 2019/S 111- 272296

Przekierowanie na platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content