Znak postępowania ZZP-21/20
Data zamieszczenia 15.10.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. w województwach podkarpackim i zachodniopomorskim; postępowanie znak: ZZP-21/20 (części 1÷4)

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 199-484004

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content