Znak postępowania ZZP-74/18
Data zamieszczenia 28.05.2018

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r. w województwie śląskim; postępowanie znak: ZZP-74/18 (części 1÷13)

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/05/2018 r., Nr 2018/S 099-226243

 

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 323,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 297,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia - Przedłużenie terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 72,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 944,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 70,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 218,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.28
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Przedłużenie terminu składania ofert (pismo: ZZP.ZP.63…78/18.366.18)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.29
Rozmiar pliku 811,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 181,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 72,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.23
Rozmiar pliku 237,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content