Znak postępowania ZZP-195/18
Data zamieszczenia 22.10.2018

Wybór jednego eksperta (1 osoby) zajmującego się doradztwem w zakresie ilościowej syntezy informacji statystycznej. Postępowanie znak: ZZP-195/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20/10/2018 r., pod numerem: 2018/S 203-462651

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 122,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 295,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Umowa w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 480,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 384,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 129,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 117,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 240,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 300,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.195/18.911.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.26
Rozmiar pliku 235,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.05
Rozmiar pliku 108,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content