Znak postępowania ZZP-49/19
Data zamieszczenia 25.03.2019

Wybór jednego eksperta (1 osoby) z zakresu chorób onkologicznych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak: ZZP-49/19

Osoba prowadząca postępowanie : Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.03.2019r pod numerem: 2019/S 059-136644

Platforma zakupowa

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content