Znak postępowania ZZP.ZP.411.84.2023
Data zamieszczenia 11.07.2023

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2023 i 2024 r. 14 instytutów badawczych oraz ich oddziałów terenowych (łącznie 19 sprawozdań finansowych), Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencji Badań Medycznych oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego, dla których organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest Minister Zdrowia.; znak postępowania: ZZP.ZP.411.84.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.07.2023 r. pod numerem: 2023/S 131-418594

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content