Znak postępowania ZZP-130/21
Data zamieszczenia 17.09.2021

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych  za 2021 i 2022r . w 19 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; postęp. znak: 130/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 17.09.2021 r. pod numerem: 2021/S 181-470008

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/39448/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content