Znak postępowania ZZP-161/19
Data zamieszczenia 13.09.2019

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

za 2019 i 2020 r . w  19 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia:13/09/2019 r.  pod numerem: 597264 -N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 2,05 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 479,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 527,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 556,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 121,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowe dane jednostek podlegających badaniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 458,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 217,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.09.13
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.01
Rozmiar pliku 154,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.11
Rozmiar pliku 172,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content