Znak postępowania ZZP-154/19
Data zamieszczenia 15.07.2019

Wybór ekspertów pomocniczych medycznych (6 osób) zajmujących się analizą określonych problemów zdrowotnych. Części: 1÷6. Postępowanie znak: ZZP-154/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 134-329643

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content