Znak postępowania ZZP.ZP.412.05.2022
Data zamieszczenia 18.08.2022

Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Części: 1÷20.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.412.05.2022

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00311124/01

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content