Znak postępowania ZZP-145/18
Data zamieszczenia 13.07.2018

WYBÓR EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO Z ZAKRESU PSYCHIATRII KTÓRY WYKONA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO DZIEŁO Z TYTUŁU WSPARCIA MERYTORYCZNEGO Z ZAKRESU PSYCHIATRII W RAMACH PRAC GRUPY ROBOCZEJ DS. UZALEŻNIEŃ ORAZ WYKONA DZIEŁO Z TYTUŁU WYKONANIA PRELEKCJI PODCZAS SEMINARIUM DEDYKOWANEGO DZIAŁANIOM PROFILAKTYCZNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI PREZENTUJĄCEGO EFEKTY PRAC GRUPY ROBOCZEJ W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:  k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13.07.2018r pod numerem: 2018/S 133-303280

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 131,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 477,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 5,35 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 416,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 119,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 70,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 341,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 441,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.13
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.27
Rozmiar pliku 338,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content