Znak postępowania ZZP-146/18
Data zamieszczenia 16.07.2018

Wybór eksperta zewnętrznego z zakresu chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, który wykona na rzecz zamawiającego dzieło z tytułu wsparcia merytorycznego z zakresu chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w ramach prac grupy roboczej ds. chorób odkleszczowych oraz wykona dzieło z tytułu wykonania prelekcji podczas seminarium dedykowanego działaniom profilaktycznym, w szczególności prezentującego efekty prac grupy roboczej w zakresie chorób odkleszczowych,  postępowanie znak: ZZP-146/18

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14/07/2018 r. pod numerem: 2018/S 134-305650

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 132,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 477,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 4,71 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 417,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 120,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 71,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 340,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 442,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.16
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.27
Rozmiar pliku 359,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.08
Rozmiar pliku 366,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content