Znak postępowania ZZP-97/19
Data zamieszczenia 21.05.2019

Wybór 5 głównych ekspertów medycznych (5 osób) zajmujących się analizą określonych problemów zdrowotnych; Część 1-5

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

dnia: 21.05.2019 r. pod numerem: 2019/S 097 – 234819

Przekierowanie na e-platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content