Znak postępowania ZZP-210/19
Data zamieszczenia 13.11.2019

Wybór 4 ekspertów (4 osoby) zajmujących się analizą kondycji finansowej podmiotów leczniczych i analizą kosztów pośrednich w systemie ochrony zdrowia; Część 1-4; Znak postępowania ZZP-210/19

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:13/11/2019 r. pod numerem: 2019/S 219-537850

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content