Znak postępowania ZZP-150/19
Data zamieszczenia 15.07.2019

Wybór 4 ekspertów ( 4 osoby) z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia zajmujących się analizą danego problemu zdrowotnego. Części 1 ÷4. Postępowanie znak: ZZP-150/19

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 15/07/2019 r. pod numerem: 2019/S 134-329775

Przekierowanie na e-platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content