Znak postępowania ZZP-139/20
Data zamieszczenia 08.05.2020

Wybór 4 ekspertów ( 4 osoby) ds. sprzętu medycznego. Części 1÷4

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 08/05/2020 r. pod numerem: 2020/S 090-214891

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content