Znak postępowania ZZP-194/17
Data zamieszczenia 25.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-174/17 z dnia 15-09-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (WWCOŁ)
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Marcin Górski, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 23/09/2017 r., Nr 2017/S 183-375213
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 169,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 283,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(ekspert pomocniczy-1B)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 128,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia (ekspert główny-1A)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 131,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy (ekspert pomocniczyy) - 2B

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 191,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy (ekspert główny) - 2A

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 193,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 277,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 255,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 149,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 360,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 61,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie do ogłoszenia z dnia 23.09.2017r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 447,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.14
Rozmiar pliku 100,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content