Znak postępowania ZZP-10/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Wybór 3 ekspertów pomocniczych (3 osoby) w zakresie funkcjonowania oddziału szpitalnego chorób wewnętrznych. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-10/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r.,Nr 2018/S 010-018528

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 148,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 290,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 294,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załacznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 458,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty wraz z załącznikami - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 387,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 475,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 139,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 347,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 196,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29
Rozmiar pliku 134,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 252,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.06
Rozmiar pliku 129,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content