Znak postępowania ZZP-105/18
Data zamieszczenia 14.06.2018

Wybór 3 ekspertów (3 osoby) w zakresie 3 różnych grup chorób. Części: 1÷3. Postępowanie znak:ZZP-105/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.06.2018r., pod numerem: 2018/S 112-255138

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 147,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 291,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 72,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 175,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 264,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 119,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 148,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 84,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 330,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 196,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 857,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04
Rozmiar pliku 72,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.30
Rozmiar pliku 85,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content