Znak postępowania ZZP-107/18
Data zamieszczenia 14.06.2018

Wybór 3 ekspertów (3 osoby) w zakresie 3 różnych grup chorób. Części: 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-107/18

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14/06/2018r  pod numerem: 2018/S 112-255188

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 160,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 291,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 72,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia _2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.02
Rozmiar pliku 76,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.02
Rozmiar pliku 855,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 173,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 274,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 119,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 149,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 82,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 330,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 196,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.02
Rozmiar pliku 332,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Przedłużenie terminu składania ofert (pismo: ZZP.ZP.107/18.457.18)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 868,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.17
Rozmiar pliku 60,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.17
Rozmiar pliku 178,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content