Znak postępowania ZZP-198/17
Data zamieszczenia 26.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-198/17 z dnia 15-09-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 3 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 2 ekspertów pomocniczych – 3 osoby) z zakresu funkcjonowania oddziału szpitalnego chirurgii ogólnej, części 1÷3
Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Marcin Górski, faks 22 883 35 13
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26/09/2017 r., Nr 2017/S 184-377115
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 154,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 286,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ekspert główny

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 305,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - eksperci pomocniczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 286,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2a Ogólne warunki umowy - ekspert główny

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 464,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2b Ogólne warunki umowy - eksperci pomocniczy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 462,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 362,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 472,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 118,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 350,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 126,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24 22:24:08
Rozmiar pliku 182,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.19
Rozmiar pliku 125,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content