Znak postępowania ZZP-89/17
Data zamieszczenia 27.04.2017

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-89/17 z dnia 27-04-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH W DZIEDZINIE LECZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH -WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY ORAZ WYBÓR 2 EKSPERTÓW POMOCNICZYCH W DZIEDZINIE LECZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ( Z WYŁĄCZENIEM HIV I WZW)ORAZ WYBÓR 1 EKSPERTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGII/EKONOMII ZDROWIA W DZIEDZINIE LECZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH (Z WYŁĄCZENIEM HIV I WZW)CZĘŚCI 1÷5

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała,Olga Bieleń faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 27/04/2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 082-158707
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 168,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 280,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 129,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 184,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 306,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 252,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 149,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 495,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 343,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 197,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.15
Rozmiar pliku 81,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content