Znak postępowania ZZP-99/18
Data zamieszczenia 14.05.2018

Wybór 2 ekspertów pomocniczych (2 osoby) z zakresu funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych; Części 1÷2

Postępowanie znak: ZZP-99/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: pod numerem: 12/05/2018 r., Nr 2018/S 090-203567

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 136,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 282,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiany do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 72,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 127,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 185,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 120,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 149,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 320,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiana terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24 11:17:34
Rozmiar pliku 847,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.04
Rozmiar pliku 69,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 85,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content