Znak postępowania ZZP-90/17
Data zamieszczenia 04.05.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-90/17 z dnia 04-05-2017
Przedmiot zamówienia: Wybór 2 ekspertów głównych (2 osób) z określonych dziedzin medycyny do realizacji zadań w ramach projektu pn. “Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”; Części: 1÷2
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Olga Bieleń, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29.04.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 084-163727
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.12
Rozmiar pliku 120,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 276,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 159,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - zał. nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 64,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 238,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 87,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 337,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 100,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.04
Rozmiar pliku 72,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.18
Rozmiar pliku 92,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content