Znak postępowania ZZP-11/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest: wybór 2 ekspertów medycznych (1 eksperta głównego oraz 1 eksperta pomocniczego, łącznie 2 osoby) w zakresie funkcjonowania szpitalnego oddziału kardiologii, którzy będą uczestniczyć w pracach grup roboczych, w celu opracowania modeli analitycznych i szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych dla tych zakładów, w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś Faks: +48 22 8833513

Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r.,Nr 2018/S 010-018419

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 144,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 282,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (1A)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 131,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (1B)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 128,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy (2A)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 184,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy (2B)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 184,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 243,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 148,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 346,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 342,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29
Rozmiar pliku 59,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.26
Rozmiar pliku 94,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content