Znak postępowania ZZP-09/18
Data zamieszczenia 16.01.2018

Wybór 2 ekspertów (1 eksperta głównego oraz 1 eksperta pomocniczego – 2 osoby) w zakresie funkcjonowania oddziału szpitalnego chirurgii dziecięcej. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-09/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/01/2018 r.,Nr 2018/S 010-018497

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 131,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 286,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1A (ekspert główny)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 307,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1B (ekspert pomocniczy)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 293,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załacznik nr 2A (ekspert główny)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 458,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załacznik nr 2B (ekspert pomocniczy)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 458,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty wraz z załącznikami - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 381,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 477,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 139,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 342,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 342,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.16
Rozmiar pliku 196,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.29
Rozmiar pliku 129,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.15
Rozmiar pliku 226,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 117,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content