Znak postępowania ZZP-41/17
Data zamieszczenia 16.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-41/17 z dnia 16-02-2017
Przedmiot zamówienia: WYBÓR 1 EKSPERTA POMOCNICZEGO W DZIEDZINIE LECZENIA NOWOTWORÓW UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO ORAZ WYBÓR 1 EKSPERTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGII/EKONOMII ZDROWIA W DZIEDZINIE LECZENIA NOWOTWORÓW UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I CHŁONNEGO ORAZ WYBÓR 1 EKSPERTA POMOCNICZEGO W DZIEDZINIE LECZENIA CHORÓB KRWI I UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO ORAZ WYBÓR 1 EKSPERTA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO/EPIDEMIOLOGII/EKONOMII ZDROWIA W DZIEDZINIE LECZENIA CHORÓB KRWI I UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO; CZĘŚCI 1÷4
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Kamila Pierzchała faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 16/02/2017 r., Nr 2017/S 033-059787
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 154,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 281,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 132,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 184,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 227,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 246,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 72,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 386,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 343,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.16
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.02
Rozmiar pliku 81,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content