Znak postępowania ZZP-145/20
Data zamieszczenia 18.06.2020

Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postępowanie znak: ZZP-145/20 części: 1÷5

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.06.2020 r. pod numerem: 2020/S 117-284236

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content