Znak postępowania ZZP-152/20
Data zamieszczenia 15.07.2020

Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. “Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; części 1-3. Postępowanie znak: ZZP-152/20

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 135-332606

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content