Znak postępowania ZZP-90/21
Data zamieszczenia 04.06.2021

Wdrożenie e-Usług – rozbudowa systemu e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/06/2021  pod numerem: 2021/S 107-280884

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content