Znak postępowania ZZP-77/20
Data zamieszczenia 27.03.2020

Usługi przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników placówek medycznych wzakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w projekcie „Dostępność Plus dla zdrowia”.

Postępowanie znak: ZZP-77/20

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 27.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 062-148489

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content