Znak postępowania ZZP.ZP.411.110.2022
Data zamieszczenia 21.10.2022

Usługa ubezpieczenia Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Części 1÷24.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.110.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.10.2022 r. pod numerem: 2022/S 204-580373

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content