Znak postępowania ZZP-51/21
Data zamieszczenia 21.05.2021

Usługa przechowywania palet w ramach zimnego łańcucha dostaw na lata 2021/2022 Hurtowni Surowic i Szczepionek Centralnej Bazy Rezerw. Postępowanie znak: ZZP-51/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00061941/01

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content