Znak postępowania ZZP.ZP.411.16.2023
Data zamieszczenia 23.12.2022

Ty-T – szczepionka durowo, tężcowa 10 ml – 0,5ml/dawkę. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.16.2023

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 248-724707

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content