Znak postępowania ZZP- 26/18
Data zamieszczenia 02.02.2018

SZCZEPIONKA Td – tężcowo – błonicza adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml. Postępowanie znak: ZZP-26/18

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02/02/2018 r., Nr 2018/S 023-047906

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 116,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 206,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr. 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 168,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 120,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr. 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 162,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr. 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 72,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 106,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.02
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.16
Rozmiar pliku 57,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.23
Rozmiar pliku 59,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.03
Rozmiar pliku 103,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content