Znak postępowania ZZP- 101/18
Data zamieszczenia 13.06.2018

Szczepionka Td – tężcowo – błonicza adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml Części: 1÷2. Znak postępowania ZZP-101/18

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13.06.2018 r., pod numerem: 2018/S 111-252584

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 141,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 233,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 168,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 131,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 114,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 72,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 105,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania 22.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.22
Rozmiar pliku 825,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert 26.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 57,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.29
Rozmiar pliku 60,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content