Znak postępowania ZZP-13/19
Data zamieszczenia 14.12.2018

Szczepionka T-tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml. Część 1-4

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14/12/2019 r. pod numerem: 2018/S 241-549899

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2562/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content