Znak postępowania ZZP.ZP.411.163.2022
Data zamieszczenia 07.11.2022

Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci – do szczepień populacyjnych; Postępowanie znak:  ZZP.ZP.411.163.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Anna Siedlecka -Przybyszewska, Marcin Górski.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.11.2022 r. pod numerem: 2022/S 214-613612

Przekierowanie na e -platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/62060/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content