Znak postępowania ZZP.ZP.411.105.2022
Data zamieszczenia 05.08.2022

Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B – inj. 0,5 ml. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.105.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.08.2022 r. pod numerem: 2022/S 150-426712

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content