Znak postępowania ZZP.ZP.411.57.2022
Data zamieszczenia 20.05.2022

Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B – inj. 0,5 ml, Części 1÷3, znak postępowania: ZZP.ZP.411.57.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 098-268102

przekierowanie na platformę zakupową

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content