Znak postępowania ZZP.ZP.411.85.2024
Data zamieszczenia 13.05.2024

Szczepionka skojarzona potrójna przeciw odrze – śwince – różyczce; Części: 1-4

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13/05/2024 r. pod numerem: 278789-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content