Znak postępowania ZZP-102/18
Data zamieszczenia 14.05.2018

Szczepionka równoważna przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus influenzae typu b, 5 w 1.  Zawiesina do wstrzykiwań. Części: 1÷2

Postępowanie znak: ZZP-102/18

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12.05.2018 r. pod numerem: Nr 2018/S 090-202275

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 138,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 281,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 92,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 89,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 322,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 195,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 120,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 117,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 120,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 99,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.14
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

BRAK PLIKóW

Informacja dot. SIWZ

ZZP.ZP.102/18.321.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.15
Rozmiar pliku 155,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.102/18.337.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 182,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.102/18.348.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 185,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.08
Rozmiar pliku 79,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 93,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.22
Rozmiar pliku 143,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content