Znak postępowania ZZP-188/18
Data zamieszczenia 18.09.2018

SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, 5 W 1. ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ.

CZĘŚĆ 1 ÷2 . Postępowanie znak: ZZP-188/18

Dane kontaktowe: Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska.
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.wrzosek@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.09.2018 r. pod numerem: 2018/S 179-404908

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 140,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 330,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 76,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 322,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 218,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 130,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 117,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 105,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.18
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.188/18.728.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.01
Rozmiar pliku 150,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.188/18.903.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.24
Rozmiar pliku 228,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.188/18.909.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.25
Rozmiar pliku 895,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.25
Rozmiar pliku 102,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.31
Rozmiar pliku 77,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - część 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.06
Rozmiar pliku 82,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 160,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.12
Rozmiar pliku 133,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content