Znak postępowania ZZP-188/17
Data zamieszczenia 19.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-188/17 z dnia 19-09-2017

Przedmiot zamówienia: SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA POTRÓJNA PRZECIWKO: ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE, CZĘŚĆ 1 ÷3

Dane kontaktowe: Martyna Piękoś, Kamila Pierzchała, faks: +48 22 883 35 13
Adres e-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19/09/2017 r., Nr 2017/S 179-366232
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 162,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 275,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 230,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 244,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 402,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy doptyczące grupy kapitałowe

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 117,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.25
Rozmiar pliku 123,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 123,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.23
Rozmiar pliku 50,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.12
Rozmiar pliku 94,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.20
Rozmiar pliku 138,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content