Znak postępowania ZZP-229/17
Data zamieszczenia 03.11.2017
Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała, Martyna Piękoś, faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.11.2017 r., Nr 2017/S 211-437656

 

SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA POTRÓJNA PRZECIWKO: ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE, CZĘŚĆ 1 ÷2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 145,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.15
Rozmiar pliku 71,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 207,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 140,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 161,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 71,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 113,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.15
Rozmiar pliku 851,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.20
Rozmiar pliku 129,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content