Znak postępowania ZZP-24/18
Data zamieszczenia 26.01.2018

Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) z zawartością toksoidu krztuścowego (TP) nie mniej niż 10 µg lub opcjonalnie: z dodatkową zawartością inaktywowanego wirusa polio (IPV) – do szczepień dla dzieci w 6 roku życia. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP-24/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/01/2018 r.,Nr 2018/S 018-036563

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 170,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 288,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.08
Rozmiar pliku 80,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr. 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 340,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 241,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr. 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 406,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr. 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 118,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.08
Rozmiar pliku 241,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Omyłka pisarska w druku oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 189,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 143,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.26
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.08
Rozmiar pliku 143,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Pytania i odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.14
Rozmiar pliku 240,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.24/18.138.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.02
Rozmiar pliku 233,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.24/18.146.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.08
Rozmiar pliku 245,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.26
Rozmiar pliku 91,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 131,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.04
Rozmiar pliku 175,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content